Đã đăng vào 09-09-2020

Intech Group (Chi nhánh Đà Nẵng)

Nhà máy thông minh và giải pháp của intech group:

Một số yếu tố ảnh hưởng tới việc triển khai nhà máy thông minh:

Kế hoạch tài chính
Sự động bộ giữa con người và máy móc
Nền tảng công nghệ
Robotics công nghiệp
Nguồn cung ứng thiết bị tự động hóa
Đơn vị triển khai
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.